Til lærerenReglerFjernundervisningKøb spillet Start spil

Fjernundervisning

Grammarian: The Grammar Adventure kan med stor fordel spilles som led i fjernundervisning. Få eleverne til at snakke sammen på engelsk i en sjov og anderledes kontekst, når eleverne skal lære om engelsk sprog og grammatik i et dystopisk sci-fi-univers.

spil grammarian ONLINE i engelsk

Hvad er Grammarian?

Med Grammarian: The Grammar Adventure får dine elever mulighed for at arbejde med engelsk grammatik i en anderledes kontekst. I spillet skal eleverne bekæmpe monstre på Grammarian, og for at vinde skal holdene kommunikere på engelsk og sammen bruge deres grammatiske viden i praksis – det gælder altså om at holde hovedet koldt i kampens hede og huske sin grammatik. Missionen på Grammarian kræver lige dele konkurrence- og samarbejdsevner, og kombinationen af historiefortælling og grammatik kan få elevernes faglighed i spil på en ny og underholdende måde. Grammatikspørgsmålene varierer bredt og dækker væsentlige læringsmål inden for sprog og sprogbrug i engelskfaget. 

LÆRERGUIDE

Sådan spiller du Grammarian i fjernundervisningen

For at spille Grammarian: The Grammar Adventure online, kræves det, at eleverne kan arbejde sammen i grupper på Teams, Zoom, Messenger, Meet eller en anden virtuel platform. Når eleverne er logget på en sådan platform, kan spillet starte:
Inddel dine elever i mindre grupper. Eleverne skal arbejde sammen to og to og spille mod to andre par i separate grupperum - dvs. seks elever per grupperum.

Del din skærm på fx Zoom, Meet, Teams el. lign., og vis eleverne, hvordan de logger på med spillets kode. Du vælger en sværhedsgrad, og I ser introduktions-videoen Welcome to Grammarian i fællesskab. Husk at aktivere de engelske undertekster ved at klikke på knappen CC i videoens bundlinje.

Sværhedsgraderne recruit og easy egner sig umiddelbart til udskolingen, normal og hard til gymnasiet.
Send grupperne ud i hvert sit møderum, og giv dem til opgave at svare rigtigt på to spørgsmål i hver af planetens syv regioner – det giver en spilletid på ca. 45 minutter.

Hver gruppe har én gamemaster/ordstyrer, der logger på med spillets kode og deler sin skærm med de andre i gruppen. Hvis I så introduktionsvideoen i fælleskab, vælger de blot Continue og fortsætter til kortet.

Eleverne skal nu forestille sig, at de står i the Capitol og ikke må rykke til en ny region, før de har svaret rigtigt på to spørgsmål.

Når et hold svarer rigtigt på et spørgsmål i en region, får de et point. Dvs. spillets mål er at komme igennem alle regioner og sammen med sine holdkammerater få flest ud af 14 mulige point.

Spørgsmålene fungerer ligesom traditionelle spørgsmålskort, så eleverne skal på mundtligt engelsk blive enige om et svar, og gamemasteren må derefter klikke på “Show answer”, hvorefter modstanderholdene vurderer, om holdets svar var korrekt.
Når en gruppe har svaret rigtigt på to spørgsmål i the Capitol, må de rykke ud til en ny region efter eget valg. Hver gang de rykker ind i en ny region, skal de i fællesskab se den tilhørende video, inden de må gå i gang med spørgsmålene.

Spørgsmålene er på engelsk, og spillet indeholder derfor integrerede ordforklaringer til alle grammatiske termer. Alternativt kan I se denne oversigt.


Når eleverne har bekæmpet alle monstre (dvs. svaret rigtigt på to grammatikspørgsmål i hver region), samler I op på spillet i plenum. Skulle nogle grupper blive færdige før andre, kan du med fordel sætte dem til at arbejde med en af efterbehandlingsøvelserne.

I fællesskab taler I på engelsk om, hvad der var svært/sjovt/underligt ved spillet. Du beder eleverne forklare, hvilken sammenhæng der er mellem regionerne i spillet og den grammatiske funktion, de hver især repræsenterer (hvorfor går befolkningen i Adverbia fx meget op i tid og sted? Og hvorfor er der altid meget handling og bevægelse i Verbia? Bliver hver region angrebet på en måde, der passer til ordklassen? Hvordan?)
Hvis I spiller sammen som klasse:

Hvis du vil spille med alle eleverne samtidigt, kan du som lærer fungere som gamemaster/ordstyrer. I så fald deler du din skærm, styrer spillets gang og læser alle spørgsmålene op i et fælles møderum. Eleverne er stadig delt ind i hold a to eller tre elever, og de har mulighed for at diskutere spørgsmålene indbyrdes i mindre møderum, før de melder ind med deres bud ved håndsrækning, tilråb el. lign. på fællesplatformen. Såfremt I vælger denne metode, bør I vælge en holdkaptajn til hvert hold, så I undgår, at alle elever taler i munden på hinanden. Her kan det være en fordel at lade nogle andre end de stærkeste elever fungere som holdkaptajner.

Efterbehandling og spilvariationer

Grammarian tager afsæt i et univers, hvor grammatik og ordklassernes funktion spiller en helt essentiel rolle. Spillet lægger derfor op til gode klassediskussioner, der kan få grammatikken til at virke mere håndgribelig for eleverne. Efterbehandlingen af spillet kan på den måde være lige så lærerig som selve spillet. Her giver vi dig derfor 12 forslag til spilvariationer og efterbehandlingsøvelser.

Anvendelsesorienteret grammatik

Forskning i undervisning og spilpædagogik har vist, at en inddragelse af spilelementer i undervisningen kan øge elevers motivation for at deltage i undervisningen og forbedre den generelle trivsel i klassen. Et forskningsprojekt har bl.a. påvist, at brugen af spil i undervisningen fungerer som en god afveksling, der kan styrke elevernes hukommelse og læringsudbytte (kilder: folkeskolen.dk, sætskolenispil.dk)

Vi ved, at elever har de bedste forudsætninger for at lære, når de føler sig motiveret til at deltage, når de repeterer deres viden, og når de får mulighed for at anvende den i praksis. Disse forudsætninger har fungeret som målsætninger i udviklingen af læringsspillet Grammarian: The Grammar Adventure, hvor eleverne i et spændende univers både skal samarbejde og konkurrere med hinanden, mens de træner deres grammatiske viden. Motivationen højnes via historiefortællingen, konkurrenceelementet og det fokuserede samarbejde, mens de varierede grammatikopgaver giver eleverne rig mulighed for at træne og repetere deres grammatiske viden. Dertil er det essentielt for opgaveløsningen, at eleverne kommunikerer med hinanden og på den måde får deres sprogkundskaber og grammatiske viden til at gå op i en højere enhed.

Opgaverne består bl.a. i at identificere og rette grammatiske fejl, at forklare reglerne for grammatiske funktioner samt at opretholde dialoger på trods af sproglige benspænd. Spillet kan således bruges til at give eleverne mulighed for at bruge deres oparbejdede grammatiske viden i en relevant sammenhæng, mens de kan få et indtryk af deres individuelle faglige niveau. En basal forudgående viden om engelsk grammatik er en fordel for at gennemføre spillet, og derfor er spillet især oplagt til repetition. Spillet kræver ikke adgang til minlæring.dk, men det kan være anvendeligt i samspil med ENGRAM eller ENGRAM Udskoling. De grammatiske spørgsmål kan nemlig bruges som afsæt til videre arbejde med de relevante grammatiske områder på Minlæring.