Til lærerenReglerFjernundervisningKøb spillet Start spil

Rettigheder

Grammarian – The Grammar Adventure er udviklet og udbydes af Minlæring.

Rettigheder og brug

Minlæring ejer enhver immaterialret til produkter og produkters indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale og programmering. Dette gælder alt indhold digitaltog fysisk tilhørende Grammarian – The Grammar Adventure.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med Minlæring.

Enhver fremvisning, eksemplar fremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikketilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Minlæring.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne eller opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Minlærings skriftlige accept.

Login-oplysninger er personlige for abonnenten, og det er ikke tilladt at dele sit login med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

Cookies og personoplysninger

Grammarian – The Grammar Adventure indsamler ikke personoplysninger, og sitet anvender ikke markedsføringscookies.