Til lærerenReglerFjernundervisningKøb spillet Start spil

Om Grammarian

Funktionelle grammatikopgaver kombineres med historiefortælling og kommunikative øvelser i Minlærings nye undervisningsrettede brætspil målrettet engelsk i ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser.

spil grammarian i engelsk

Grammarian i undervisningen

Med Grammarian: The Grammar Adventure får dine elever mulighed for at arbejde med engelsk grammatik i en anderledes kontekst. I spillet skal eleverne bekæmpe monstre på Grammarian, og for at vinde skal holdene kommunikere på engelsk og sammen bruge deres grammatiske viden i praksis – det gælder altså om at holde hovedet koldt i kampens hede og huske sin grammatik. Missionen på Grammarian kræver lige dele konkurrence- og samarbejdsevner, og kombinationen af historiefortælling og grammatik kan få elevernes faglighed i spil på en ny og underholdende måde. Grammatikspørgsmålene varierer bredt og dækker væsentlige læringsmål inden for sprog og sprogbrug i engelskfaget. 

Til læreren

Lærerguide

Du kan bruge Grammarian: The Grammar Adventure på forskellige måder, og vi ønsker selvfølgelig, at du og din klasse får størst muligt læringsudbytte af spillet. Derfor har vi her udformet en helt konkret guide til, hvordan du kan bruge spillet i din undervisning. 

Nedenstående er vores forslag til den mest optimale anvendelse af spillet, men du kan her finde seks forslag til variationer af spillet, som kan ændre spillets dynamik, varighed og kompleksitet.
Alle elever inddeles i hold af to-tre personer. Vi anbefaler maks. tre hold pr. brætspil. Du vurderer, hvilken sværhedsgrad grupperne skal spille. Sværhedsgraderne recruit (lilla kort) og easy (blå kort) egner sig umiddelbart til udskolingen, sværhedsgraden normal (grønne kort) til 1.g/2.g, og sværhedsgraden hard (orange kort) til 3.g.
I ser spillevejledningen (How to play) og evt. introduktions-videoen til the Capitol i fællesskab, inden eleverne sendes ud i brætspilsgrupperne. Husk at aktivere de engelske undertekster (ved at klikke på knappen CC i videoens bundlinje).
Du beder eleverne placere to tokens (monster-brikker, der repræsenterer grammatik-spørgsmål) i hver af planetens syv regioner. Det giver en spilletid på ca. 45 minutter. 
Eleverne spiller herefter spillet ved skiftevis at rykke rundt på brættet og svare på grammatikspørgsmål for at vinde tokens. Hver gang de udforsker en ny region, skal de også se en kort videofortælling.

Spørgsmålene er på engelsk, og i hver spilæske findes derfor en samlet oversigt over alle grammatiske termer.
Når eleverne har bekæmpet alle monstre (dvs. svaret rigtigt på alle grammatikspørgsmål og fjernet alle tokens fra spillepladen), samler I op på spillet i plenum. Skulle nogle grupper blive færdige før andre, kan du med fordel sætte dem til at arbejde med en af efterbehandlingsøvelserne.

I plenum taler I på engelsk om, hvad der var svært/sjovt/underligt ved spillet. Du beder eleverne forklare, hvilken sammenhæng der er mellem regionerne i spillet og den grammatiske funktion, de hver især repræsenterer (hvorfor går befolkningen i Adverbia fx meget op i tid og sted? Og hvorfor er der altid meget handling og bevægelse i Verbia? Bliver hver region angrebet på en måde, der passer til ordklassen? Hvordan?)

Efterbehandling og spilvariationer

Grammarian tager afsæt i et univers, hvor grammatik og ordklassernes funktion spiller en helt essentiel rolle. Spillet lægger derfor op til gode klassediskussioner, der kan få grammatikken til at virke mere håndgribelig for eleverne. Efterbehandlingen af spillet kan på den måde være lige så lærerig som selve spillet. Her giver vi dig derfor 12 forslag til spilvariationer og efterbehandlingsøvelser.

Anvendelsesorienteret grammatik

Forskning i undervisning og spilpædagogik har vist, at en inddragelse af spilelementer i undervisningen kan øge elevers motivation for at deltage i undervisningen og forbedre den generelle trivsel i klassen. Et forskningsprojekt har bl.a. påvist, at brugen af spil i undervisningen fungerer som en god afveksling, der kan styrke elevernes hukommelse og læringsudbytte (kilder: folkeskolen.dk, sætskolenispil.dk)

Vi ved, at elever har de bedste forudsætninger for at lære, når de føler sig motiveret til at deltage, når de repeterer deres viden, og når de får mulighed for at anvende den i praksis. Disse forudsætninger har fungeret som målsætninger i udviklingen af læringsspillet Grammarian: The Grammar Adventure, hvor eleverne i et spændende univers både skal samarbejde og konkurrere med hinanden, mens de træner deres grammatiske viden. Motivationen højnes via historiefortællingen, konkurrenceelementet og det fokuserede samarbejde, mens de varierede grammatikopgaver giver eleverne rig mulighed for at træne og repetere deres grammatiske viden. Dertil er det essentielt for opgaveløsningen, at eleverne kommunikerer med hinanden og på den måde får deres sprogkundskaber og grammatiske viden til at gå op i en højere enhed.

Opgaverne består bl.a. i at identificere og rette grammatiske fejl, at forklare reglerne for grammatiske funktioner samt at opretholde dialoger på trods af sproglige benspænd. Spillet kan således bruges til at give eleverne mulighed for at bruge deres oparbejdede grammatiske viden i en relevant sammenhæng, mens de kan få et indtryk af deres individuelle faglige niveau. En basal forudgående viden om engelsk grammatik er en fordel for at gennemføre spillet, og derfor er spillet især oplagt til repetition. Spillet kræver ikke adgang til minlæring.dk, men det kan være anvendeligt i samspil med ENGRAM eller ENGRAM Udskoling. De grammatiske spørgsmål kan nemlig bruges som afsæt til videre arbejde med de relevante grammatiske områder på Minlæring.